Zamknięcie roku podatkowego w KPIR

Nastał Grudzień. Dotrwaliśmy do końca roku. Ten miesiąc nie będzie się znacznie różnił od poprzednich poza jednym szczegółem. Na samym końcu księgowań pozycji grudniowych umieszczamy Remanent końcowy.
Stworzymy zatem dziś spisu z natury na dzień 31.12.2020.

Każdy przedsiębiorca prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury.

Spis ten, to suma towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wliczamy w niego nawet te towary, które w danym dniu znajdują się poza zakładem np. w osobnym magazynie.

Wykonuje się zawsze taki spis na dzień.
– na 1 stycznia – przepisujemy ten który został wykonany na 31.12
– na rozpoczęcie działalności w ciągu roku podatkowego
– w razie zmian wspólnika
– w razie likwidacji działalności.

Remanent powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy, dlatego należy fizycznie sprawdzić ile czego mamy na stanie.
Robimy to aby ustaliś faktyczny dachów który powiększy albo pomniejszy swoją wartość na koniec roku w zależności od wartości. remanentu.

Co powinien zawierać Spis z natury?

Zasady wyceny remanentu.
– wg. cen zakupu – czyli po cenie za którą kupiliśmy dany materiał. Musi być to cena netto czyli bez podatku VAT
– wg. cen nabycia – czyli cena zakupu powiększona o koszty uboczne np. koszty transportu.
– wg. cen rynkowych – jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia np. z powodu uszkodzenia.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada żadnych materiałów, które podlegają spisowi z natury zobowiązany jest do stworzenia remanentu o wartości 0zł.

Taki spis to ostatni zapis w książce przychodów i rozchodów zamykający rok podatkowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart