PIT zerowy – czyli ulga dla młodych do 26 roku życia

Zwolnienie z podatku czyli tak zwana Ulga dla młodych obejmuje przychody osób zatrudnionych na umowę o prace, prace nakładczą i zlecenie otrzymane przez osobę która nie ukończyła 26 roku życia. Oczywiście to wszystko do limitu przychodu w roku podatkowym do kwoty 85 528 zł.

O korzystaniu z takiego zwolnienia nikt nie musi nikogo specjalnie informować. Stosowane jest ono automatycznie od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w 2020 roku, chyba że pracownik oświadcza samodzielnie że nie chce korzystać z tej ulgi wtedy pracodawca pobiera i opłaca zaliczki na podatek.

W praktyce ulga ta oznacza, że wszelkie dochody podatnika do kwoty 7127 zł brutto miesięcznie nie będą opodatkowane więc jego kwota wypłacana na rękę będzie większa niż ta od której jest odprowadzana zaliczka. W zeznaniu rocznym podatnikowi również nie wstąpi podatek jeśli oczywiście nie zostanie przekroczony roczny limit.

Do ustalenia limitu przychodu uprawniającego do ulgi nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów ani inne ulgi podatkowe. Liczy się jedynie kwota brutto wynagrodzenia jaka została określona w umowie.

Należy jednak pamiętać że ulga ta obowiązuje jedynie za wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – co oznacza, że nie obejmuje przychodów z działalności gospodarczej, studenckich umów stażowych, umów o praktyki absolwenckie, zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych na podstawie innych umów.

To jednak nie powstrzymuje podatników przed osiąganiem przychodu z dodatkowych źródeł. Pozostałe przychody poza tymi z np. umowy o prace mogą być rozliczane razem, odliczane od nich koszty, składki ZUS i inne ulgi.

Jeśli składasz PIT-37 w którym wykazywane są przychodu objęte tylko ulgą dla młodych wykazujesz w części C swoje zwolnione przychody.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart