Mały ZUS plus – czyli możliwości jakie stawia przed nami 2021 rok.

Mały ZUS plus to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców których przychód w 2020 roku nie przekroczył 120 000 zł. Niestety nie jest to jedyny warunek pozwalający na skorzystanie z tego rozwiązania. Zobaczcie zatem dla kogo jest ona najbardziej korzystny.

Dla kogo jest Mały ZUS plus:
– dla przedsiębiorcy którego przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 120 000 zł
– prowadził on swoją działalność w ubiegłym roku dłużej niż 60 dni kalendarzowych

Wysokość podstawy do obliczenia składki możemy ustalić za pomocą kalkulatora udostępnionego na stronie ZUS https://eskladka.pl/Calculator .
Podstawa ta nie powinna być niższa niż 780 zł ani wyższa niż 3136,20 zł.
Rozwiązanie to jest najbardziej opłacalne dla tych przedsiębiorców którzy “wskoczyli” już na duży ZUS a którzy z racji niedużego przychodu mieszczą się w kryteriach.
Należy pamiętać że jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, co oznacza że ubezpieczenie zdrowotne pozostaje niezmienne i opłacamy je w wysokości jaka została określona. (na dzień dzisiejszy składka zdrowotna na 2021 rok nie została jeszcze określona)

Co należy zrobić aby skorzystać z Mały ZUS plus?
– wyrejestrować się z aktualnego ubezpieczenia na druku ZWUA
– zarejestrować się z nowym kodem ubezpieczenia na druku ZUS ZUA albo ZZA (kod dla przedsiębiorców którzy nie mają emerytury ani renty to 0590 , a dla tych którzy mają to 0592)
Po zgłoszeniu należy przekazać do ZUS informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formie opodatkowania i podstawie wymiaru składek. Najlepiej zrobić to w raporcie ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz.II który składa się do 10 dnia następnego miesiąca (czyli do 10 lutego).
Na żądanie ZUS należy również przedstawić dokumenty potwierdzające zastosowane formy opodatkowania oraz wysokość przychodu i dochodu za poprzedni rok kalendarzowy.

Zmian tych można dokonać zarówno na stronie CEIDG po zarejestrowaniu się do swojego konta. Tam wybieramy że chcemy wypełnić druk ZWUA i ZZA, wypełniamy, wysyłamy i podpisujemy profilem zaufanym.
Możemy również dokonać tych zmian na pomocą ZUS PUE gdzie płatnik również daje nam takie możliwości albo złożyć dokumenty osobiście w placówce ZUS.

Niższe składki można płacić przez maksymalnie 3 lata w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety do tego okresu wlicza nam się również korzystanie z preferencyjnych składek ZUS co oznacza że jeśli przez 2 ostatnie lata płaciliśmy mały ZUS to możemy z Mały ZUS plus skorzystać tylko przez kolejny rok.

Kiedy nie możesz skorzystać z Mały ZUS plus:
– gdy w ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata skorzystałeś z preferencyjnego ZUSu lub Małego ZUSu plus
– gdy nadal korzystasz z preferencyjnych składek ZUS
– gdy rozliczasz się na karcie podatkowej i jesteś zwolniony z VAT
– podlegasz ubezpieczeniom z tytułu innej działalności np. spółki
– wykonujesz w ramach działalności te same zadania dla obecnego lub byłego pracodawcy jako pracownik
– jesteś twórcą, artystą
– wykonujesz wolny zawód
– prowadzisz publiczną lub niepubliczną szkołę lub inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę

Ulga ta jest dobrowolna. Można oczywiście w każdej chwili w ciągu roku zrezygnować z Małego ZUSu plus i przejść do opłacania normalnych lub podwyższonych składek od większej podstawy ponieważ jak wiadomo niższe składki skutkują niższymi ewentualnymi świadczeniami.

Termin składania wniosku mija 31 stycznia 2021 roku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *